DET LOKALE SAMLINGSSTED GENNEM MERE END 100 ÅR

Det oprindelige forsamlingshus blev bygget i 1901 på fællesjord. I 1951 blev huset istandsat, den store sal blev bygget til, og der blev indkøbt inventar og porcelæn, så der kan dækkes op til 80 gæster.

I 2006 påbegyndtes en gennemgribende restaurering af huset, der i 2021 fortsat er i gang, idet det endnu ikke er lykkedes at finde fondsmidler til renovering af køkkenet.

I de mellemliggende år er der indrettet to nye toiletter, hvoraf det ene er et handicaptoilet. Samtidig blev den Lille Sal renoveret med opvarmnig dels med en varmepumpe, dels elradiatorer, som også opvarmer toiletterne og entreen. 

Store Sal er blevet isoleret og istandsat med ny elinstallation og ny belysning, opvarmning med varmepumper og huset har fået nyt tag og er blevet malet udvendigt.

Der er anskaffet AV-udstyr, således at forsamlingshuset nu har en labtop med projektor, to højtalere samt teleslynge. 

Udvendig er der indrettet legeplads, Petanque bane samt på en grund stillet til rådighed af I/S Maagaard indrettet en P-plads, der også kan benyttes af folk, der vil se Kastbjerg ådal projektet. 

Et årligt driftstilskud fra meninghedsrådet som den største enkeltbruger af huset sikrer den løbende vedligeholdelse.